Πρόγραμμα δράσεων του Χριστουγεννιάτικου Χωριού στον Δήμο Μεταμόρφωσης

Πρόγραμμα δράσεων του Χριστουγεννιάτικου Χωριού ( 20 - 31 Δεκεμβρίου )

Ετικέτες: 

info box

Για ηλικίες από: 

1-3
3-5
5-9
9-12
12+

Διεύθυνση: 

 Δήμος Μεταμόρφωσης

Πόλη: 

Ημερ/νία διεξαγωγής: 

20/12/2019 - από τις 11:00 έως τις 20:00
21/12/2019 - από τις 11:00 έως τις 20:00
22/12/2019 - από τις 11:00 έως τις 20:00
23/12/2019 - από τις 11:00 έως τις 20:00
24/12/2019 - από τις 11:00 έως τις 20:00
25/12/2019 - από τις 11:00 έως τις 20:00
26/12/2019 - από τις 11:00 έως τις 20:00
27/12/2019 - από τις 11:00 έως τις 20:00
28/12/2019 - από τις 11:00 έως τις 20:00
29/12/2019 - από τις 11:00 έως τις 20:00
30/12/2019 - από τις 11:00 έως τις 20:00
31/12/2019 - από τις 11:00 έως τις 20:00