Η ζωγραφία της Φωτεινής

Του/Της: 

Φωτεινή Πολίτη