προβολές παιδικών ταινιών με ελεύθερη είσοδο

Ο Δήμος Περιστερίου συνεχίζει να διοργανώνει προβολές παιδικών ταινιών για παιδιά και γονείς στα πάρκα και στις πλατείες της πόλης.

Το πρόγραμμα των προβολών έχει ως εξής: