Μπορούμε να σώσουμε ... τα δέντρα και τα ζώα!!

Του/Της: 

Γεωργία Μακράκης ( 6 ετών)