Παιδικό βιβλιοπωλείο και χώρος δημιουργικών και εκπαιδευτικών δράσεων