Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου της Άλκης Ζέη στο Βασιλικό Θέατρο