Μουσικοκινητική

Μέσω της μουσικοκινητικής αγωγής και του θεατρικού παιχνιδιού το παιδί γνωρίζει το σώμα του και τις δυνατότητες αυτού, μαθαίνει να το χρησιμοποιεί για να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της μουσικής και για να εκφραστεί δημιουργικά σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Αποκτά σωματική συνείδηση, ανάπτυξη εκφραστικής ικανότητας, ανάπτυξη της ικανότητας για συγκέντρωση, παρατηρητικότητα, μνήμη, αποτύπωση και φαντασία. Γνωρίζει τα μουσικά όργανα, το ρυθμό και τη μελωδία. Πειραματίζεται κι αυτοσχεδιάζει μουσικά, κινητικά και εκφραστικά.