Μια βραδιά στο Νόησις

Μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ είναι η καλύτερη ευκαιρία να γνωριστούμε με ένα από τα πιο φωτισμένα μυαλά στην ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας, τον Leonardo da Vinci. Οι κατασκευές, οι επινοήσεις, αλλά και οι καλλιτεχνικές του δημιουργίες θα αποκαλυφθούν μέσα σε μια βραδιά, μια βραδιά στο ΝΟΗΣΙΣ!