Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ως πρώτη φωτογραφική μηχανή μπορεί να θεωρηθεί ένα σκοτεινό δωμάτιο ή κουτί (camera obscura), που στη μία άκρη είχε μια γυαλιστερή επιφάνεια και στην απέναντι άκρη μία πολύ μικρή οπή. Σε μία τέτοια κατασκευή, οι ακτίνες του φωτός διαδίδονται μέσα από την οπή και σχηματίζουν πάνω στην επιφάνεια ένα είδωλο των αντικειμένων έξω από το δωμάτιο ή κουτί. Στόχος του εργαστηρίου είναι να μάθουν τα παιδιά τη λειτουργία της συγκεκριμένης κάμερας (ανεστραμμένο είδωλο) και φεύγοντας να πάρουν μαζί τη δική τους.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Τίνα Νάντσου, Φυσικός

Διάρκεια: 18.00-20.00

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αφετηρία την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου, διοργανώνει μία σειρά από ειδικά σχεδιασμένες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, αγγίζοντας πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης και διερευνώντας όχι μόνο την κληρονομιά της, αλλά, το κυριότερο, τη σχέση μας με αυτήν, διακόσια περίπου χρόνια μετά. Από τις καλλιτεχνικές επιρροές της περιόδου, μέχρι τη μελοποίηση αλλά και την εικονοποίηση ιστοριών, στιγμών και θρύλων του 1821, δίνονται αφορμές για να αναστοχαστούμε το βαθύτερο περιεχόμενο και το επίκαιρο νόημα αυτού του αγώνα.

Στο CSI@CTY τα παιδιά λαμβάνουν τον ρόλο του ειδικού ερευνητή CSI στη συλλογή και εξακρίβωση αποδεικτικών στοιχείων. Αναλύονται ευρήματα όπως χημικές ουσίες, εκρηκτικές ύλες, ίχνη από πυρκαγιά και από πυροβολισμούς. Εξετάζεται ο ακριβής τρόπος συλλογής, καταγραφής και μεταφοράς των αποδεικτικών στοιχείων. Οι μαθητές αναλύουν αποδεικτικά στοιχεία που συναντώνται συνήθως σε ιατροδικαστικές έρευνες, όπως αίμα, τρίχες και ίνες από ύφασμα. Επίσης, εφαρμόζουν βασικές αρχές της εγκληματολογίας, όπως η ταυτοποίηση και η ανάλυση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα παραδώσει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στο Ελληνικό Δημόσιο στις αρχές του 2017. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης, το Ίδρυμα με την επιθυμία να καταστήσει το έργο προσιτό στο ευρύ κοινό υποστηρίζει τη διοργάνωση καθημερινών δωρεάν εκδηλώσεων, που δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν το ΚΠΙΣΝ ως νέο προορισμό, να γνωρίσουν τις προγραμματικές του δυνατότητες και τον ρόλο του στην πόλη. 

Σελίδες