Ισαάκ Νεύτωνα

To Σάββατο 2 Nοεμβρίου 2019, κατά τις ώρες 12:00-1:30 μ.μ., οι φίλοι του Hello kids θα εμπνευστούν από τον Ισαάκ Νεύτωνα και θα μάθουν για τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό,
κάνοντας δικά τους πειράματα.

Ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 5-9 ετών.

Με τον Δρ. Βασίλη Γρηγορίου, Φυσικό, Συγγραφέα και Υπεύθυνο υλικού φυσικής & πληροφορικής της Teacherland.gr.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι: