Εταιρεία Θεάτρου TheatrAction

Η Εταιρεία Θεάτρου TheatrAction θα παρουσιάζει από την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:30, στο Θέατρο Αυλαία, το αρχαιοελληνικό αριστούργημα "Ειρήνη" του Αριστοφάνη.

Το έργο στην παιδική εκδοχή του, με το πανανθρώπινο θέμα και μήνυμα, περιόδευσε το καλοκαίρι του 2016 σε πόλεις και χωριά της Βόρειας Ελλάδας, καθώς επίσης και σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, με στόχο να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά κοινωνούς αυτού του μηνύματος, μεταφέροντας με ένα αντιπολεμικό καραβάνι την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.