Δημόκριτος

Βραδιά του Ερευνητή - μια γιορτή για την Επιστήμη και την Έρευνα - σε εκατοντάδες πόλεις στην Ευρώπη και σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα  "Η Επιστήμη σε προ(σ)καλεί!" στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστήμων "Δημόκριτος".