Αρκτουρος

Νέο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού - εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας - ξεκινάει στις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες Ορέστου και Χαριλάου, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Αρκτούρος».

Το «μυστήριο της μικρής αρκούδας» είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Ο γενικός σκοπός του είναι η ενημέρωση των μαθητών/τριών για ζητήματα του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από παιγνιώδη τρόπο.