«Μαθαίνω ελληνικά …στο μουσείο»

Το Σωματείο «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο» στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund*, υλοποιεί κατά την περίοδο Μαΐου – Δεκεμβρίου 2022 εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα «Μαθαίνω ελληνικά …στο μουσείο» στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας για ομάδες παιδιών και εφήβων, πρόσφυγες και μετανάστες (5-15 χρόνων) που ζουν στην Αθήνα και είτε πηγαίνουν σχολείο (διαπολιτισμικό ή τυπικό) είτε φιλοξενούνται σε οργανωμένες δομές προσφύγων.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ελληνομάθειας παιδιών προσφύγων / μεταναστών προκειμένου να ανταποκριθούν στην καθημερινή επικοινωνία και να κατανοήσουν την ελληνική πραγματικότητα καθώς και να συμβάλουν στη μείωση του πολιτιστικού κενού που βιώνουν τα συγκεκριμένα παιδιά.

Στον επιστημονικό κλάδο της Διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών προκρίνεται η διδασκαλία μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων (task-based approach), οι οποίες προσομοιάζουν σε πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις και δίνουν έμφαση στην επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας, δηλαδή την εξοικείωση του μαθητή με λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά του.  Τέτοιου είδους δραστηριότητες (tasks), ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο του μαθητή, μπορεί να είναι π.χ. παιχνίδι ρόλων, η εκτέλεση μιας συνταγής μαγειρικής, μια κατασκευή.

Τα εκθέματα και οι συλλογές του Παιδικού Μουσείου της Αθήνας αποτελούν κατάλληλο περιβάλλον για την υλοποίηση τέτοιων δράσεων, καθώς προσομοιάζουν στον πραγματικό κόσμο, είναι διαδραστικά και ευνοούν την ενεργό συμμετοχή. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

  • ολοκληρώνονται σε δύο (2) συναντήσεις και σε κάθε συνάντηση υλοποιούνται δύο προγράμματα στα εκθέματα«Κουζίνα» και «Σοφίτα» και  «Το ΑΒητάρι της διατροφής» και «Γεια σου Πυθαγόρα» αντίστοιχα
  • δεν έχουν οικονομική συμμετοχή ενώ επιδοτείται και μέρος των μεταφορικών εξόδων

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Ειρήνη Μαντζαβίνου, τηλ. 2103312995 (εσωτ. 110 ή 122).

Το έργο «Μαθαίνω ελληνικά …στο μουσείο» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr            

 

info box

Διεύθυνση: 

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.

Πόλη: 

Ημερ/νία διεξαγωγής: 

08/05/2022 - 10:00
09/05/2022 - 10:00
10/05/2022 - 10:00
11/05/2022 - 10:00
12/05/2022 - 10:00
13/05/2022 - 10:00
14/05/2022 - 10:00
15/05/2022 - 10:00
16/05/2022 - 10:00
17/05/2022 - 10:00
18/05/2022 - 10:00
19/05/2022 - 10:00
20/05/2022 - 10:00
21/05/2022 - 10:00
22/05/2022 - 10:00
23/05/2022 - 10:00
24/05/2022 - 10:00
25/05/2022 - 10:00
26/05/2022 - 10:00
27/05/2022 - 10:00
28/05/2022 - 10:00
29/05/2022 - 10:00
30/05/2022 - 10:00
31/05/2022 - 10:00
01/06/2022 - 10:00
02/06/2022 - 10:00
03/06/2022 - 10:00
04/06/2022 - 10:00
05/06/2022 - 10:00
06/06/2022 - 10:00
07/06/2022 - 10:00
08/06/2022 - 10:00
09/06/2022 - 10:00
10/06/2022 - 10:00
11/06/2022 - 10:00
12/06/2022 - 10:00
13/06/2022 - 10:00
14/06/2022 - 10:00
15/06/2022 - 10:00
16/06/2022 - 10:00
17/06/2022 - 10:00
18/06/2022 - 10:00
19/06/2022 - 10:00
20/06/2022 - 10:00
21/06/2022 - 10:00
22/06/2022 - 10:00
23/06/2022 - 10:00
24/06/2022 - 10:00
25/06/2022 - 10:00
26/06/2022 - 10:00
27/06/2022 - 10:00
28/06/2022 - 10:00
29/06/2022 - 10:00
30/06/2022 - 10:00
01/07/2022 - 10:00
02/07/2022 - 10:00
03/07/2022 - 10:00
04/07/2022 - 10:00
05/07/2022 - 10:00
06/07/2022 - 10:00
07/07/2022 - 10:00
08/07/2022 - 10:00
09/07/2022 - 10:00
10/07/2022 - 10:00
11/07/2022 - 10:00
12/07/2022 - 10:00
13/07/2022 - 10:00
14/07/2022 - 10:00
15/07/2022 - 10:00
16/07/2022 - 10:00
17/07/2022 - 10:00
18/07/2022 - 10:00
19/07/2022 - 10:00
20/07/2022 - 10:00
21/07/2022 - 10:00
22/07/2022 - 10:00
23/07/2022 - 10:00
24/07/2022 - 10:00
25/07/2022 - 10:00
26/07/2022 - 10:00
27/07/2022 - 10:00
28/07/2022 - 10:00
29/07/2022 - 10:00
30/07/2022 - 10:00
31/07/2022 - 10:00
01/08/2022 - 10:00
02/08/2022 - 10:00
03/08/2022 - 10:00
04/08/2022 - 10:00
05/08/2022 - 10:00
06/08/2022 - 10:00
07/08/2022 - 10:00
08/08/2022 - 10:00
09/08/2022 - 10:00
10/08/2022 - 10:00
11/08/2022 - 10:00
12/08/2022 - 10:00
13/08/2022 - 10:00
14/08/2022 - 10:00
15/08/2022 - 10:00
16/08/2022 - 10:00
17/08/2022 - 10:00
18/08/2022 - 10:00
19/08/2022 - 10:00
20/08/2022 - 10:00
21/08/2022 - 10:00
22/08/2022 - 10:00
23/08/2022 - 10:00
24/08/2022 - 10:00
25/08/2022 - 10:00
26/08/2022 - 10:00
27/08/2022 - 10:00
28/08/2022 - 10:00
29/08/2022 - 10:00
30/08/2022 - 10:00
31/08/2022 - 10:00
01/09/2022 - 10:00
02/09/2022 - 10:00
03/09/2022 - 10:00
04/09/2022 - 10:00
05/09/2022 - 10:00
06/09/2022 - 10:00
07/09/2022 - 10:00
08/09/2022 - 10:00
09/09/2022 - 10:00
10/09/2022 - 10:00
11/09/2022 - 10:00
12/09/2022 - 10:00
13/09/2022 - 10:00
14/09/2022 - 10:00
15/09/2022 - 10:00
16/09/2022 - 10:00
17/09/2022 - 10:00
18/09/2022 - 10:00
19/09/2022 - 10:00
20/09/2022 - 10:00
21/09/2022 - 10:00
22/09/2022 - 10:00
23/09/2022 - 10:00
24/09/2022 - 10:00
25/09/2022 - 10:00
26/09/2022 - 10:00
27/09/2022 - 10:00
28/09/2022 - 10:00
29/09/2022 - 10:00
30/09/2022 - 10:00
01/10/2022 - 10:00
02/10/2022 - 10:00
03/10/2022 - 10:00
04/10/2022 - 10:00
05/10/2022 - 10:00
06/10/2022 - 10:00
07/10/2022 - 10:00
08/10/2022 - 10:00
09/10/2022 - 10:00
10/10/2022 - 10:00
11/10/2022 - 10:00
12/10/2022 - 10:00
13/10/2022 - 10:00
14/10/2022 - 10:00
15/10/2022 - 10:00
16/10/2022 - 10:00
17/10/2022 - 10:00
18/10/2022 - 10:00
19/10/2022 - 10:00
20/10/2022 - 10:00
21/10/2022 - 10:00
22/10/2022 - 10:00
23/10/2022 - 10:00
24/10/2022 - 10:00
25/10/2022 - 10:00
26/10/2022 - 10:00
27/10/2022 - 10:00
28/10/2022 - 10:00
29/10/2022 - 10:00
30/10/2022 - 10:00
31/10/2022 - 10:00
01/11/2022 - 10:00
02/11/2022 - 10:00
03/11/2022 - 10:00
04/11/2022 - 10:00
05/11/2022 - 10:00
06/11/2022 - 10:00
07/11/2022 - 10:00
08/11/2022 - 10:00
09/11/2022 - 10:00
10/11/2022 - 10:00
11/11/2022 - 10:00
12/11/2022 - 10:00
13/11/2022 - 10:00
14/11/2022 - 10:00
15/11/2022 - 10:00
16/11/2022 - 10:00
17/11/2022 - 10:00
18/11/2022 - 10:00
19/11/2022 - 10:00
20/11/2022 - 10:00
21/11/2022 - 10:00
22/11/2022 - 10:00
23/11/2022 - 10:00
24/11/2022 - 10:00
25/11/2022 - 10:00
26/11/2022 - 10:00
27/11/2022 - 10:00
28/11/2022 - 10:00
29/11/2022 - 10:00
30/11/2022 - 10:00
01/12/2022 - 10:00
02/12/2022 - 10:00
03/12/2022 - 10:00
04/12/2022 - 10:00
05/12/2022 - 10:00
06/12/2022 - 10:00
07/12/2022 - 10:00
08/12/2022 - 10:00
09/12/2022 - 10:00
10/12/2022 - 10:00
11/12/2022 - 10:00
12/12/2022 - 10:00
13/12/2022 - 10:00
14/12/2022 - 10:00
15/12/2022 - 10:00
16/12/2022 - 10:00
17/12/2022 - 10:00
18/12/2022 - 10:00
19/12/2022 - 10:00
20/12/2022 - 10:00