Νηπιαγωγείο Αρτεμώνα Σίφνου: Ανακοίνωση εγγραφών για το σχολικό έτος 2022-23 (1/3 – 20/3)

Οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Οι νέες εγγραφές αφορούν στα προνήπια (γεννημένα το 2018) και τα νήπια (γεννημένα το 2017) που όμως το σχολικό έτος 2021-2022, για κάποιον λόγο δεν φοίτησαν σε ελληνικό νηπιαγωγείο. 

*Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιοχές: Αρτεμώνας (από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό και προς τα πάνω), Άνω Πετάλι, Άι- Λούκας, Αγία Μαρίνα-Αγία Άννα Καμαρών (Πέρα Πάντα Καμαρών), Χερρόνησος. 

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής

 • Κάνετε είσοδο στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) με τη χρήση των κωδικών taxisnet και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ όπου επιλέγετε το 2/Θ Νηπιαγωγείο Αρτεμώνα Σίφνου.
 • Συμπληρώνετε τα στοιχεία κινητού τηλεφώνου (υποχρεωτικά) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά), μέσω των οποίων θα ενημερώνεστε για την πορεία της αίτησής σας. 

Δικαιολογητικά εγγραφής

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ενημερώνεστε από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσετε κατά την επίσκεψή σας στο νηπιαγωγείο. Σε αυτά τα παραστατικά περιλαμβάνονται :

 • Ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής, όπου θα φαίνεται πιθανό ενδιαφέρον για φοίτηση στο ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής
 • Πιστοποιητικό γέννησης (αυτεπάγγελτα από το νηπιαγωγείο). Για τους αλλοδαπούς μαθητές χρειάζεται να προσκομιστεί Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά.
 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (μόνιμη κατοικία θεωρείται  η πραγματική κατοικία του νηπίου). Δεκτά γίνονται  μόνο λογαριασμοί ΔΕΚΟ, συμβόλαιο κατοικίας ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο (θα σας ζητηθεί και σε ψηφιακή μορφή)
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Μπορεί να κατατεθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αποτελεί όμως απαραίτητο δικαιολογητικό εγγραφής.
 • Βιβλιάριο υγείας του μαθητή, ή άλλο στοιχείο (λ.χ. Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης, συνοδευτικό του Α.Δ.Υ.Μ.) από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Εάν το βιβλιάριο υγείας δεν υπάρχει, έχει απολεσθεί ή δεν έχουν γίνει τα εμβόλια, τότε κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία αναγράφεται η απώλεια ή η μη πραγματοποίηση των εμβολίων με τους αντίστοιχους λόγους.
 • Υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα ότι συναινεί στην εγγραφή του προνηπίου/νηπίου στο νηπιαγωγείο
 • Γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης θα γίνεται με παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στο Νηπιαγωγείο από την προϊσταμένη μόνο αν:

 • α) ο γονέας/κηδεμόνας δεν μπορεί να χειριστεί τα ηλεκτρονικό περιβάλλον του gov.gr
 • β) δεν έχει κωδικούς στο taxisnet (δηλαδή ΑΦΜ)

Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο νηπιαγωγείο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως, για αυτό και είναι απαραίτητο να σημειώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας στην αίτηση. Την ημέρα εκείνη οφείλετε να έχετε δηλωθεί στο edupass.gr ως επισκέπτες. Αν είστε εμβολιασμένοι ή έχετε ενεργό πιστοποιητικό νόσησης να έχετε κάνει self-test, διαφορετικά rapid test. Ερχόμενοι στο σχολείο να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα. Οι  αλλοδαποί οφείλουν να έχουν επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών και  διαβατήρια. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση του σχολείου ως εξής:

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2284033197

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mail@nip-artem.kyk.sch.gr

Ωράριο τηλεφωνικής επικοινωνίας: 12.15-13.00

 

Ετικέτες: 

info box

Διεύθυνση: 

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής

Κάνετε είσοδο στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) 

Πόλη: 

Ημερ/νία διεξαγωγής: 

01/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
02/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
03/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
04/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
07/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
08/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
09/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
10/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
11/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
14/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
15/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
16/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
17/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
18/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
21/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
22/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
23/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
24/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
25/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
28/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
29/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
30/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00
31/03/2022 - από τις 09:00 έως τις 13:00