Δωρεάν Παιδιατρικές Εξετάσεις για τα παιδιά που θα πάνε στην Α΄ και στην Δ΄ τάξη του Δημοτικού (Σίφνος)

Σας γνωρίζουμε ότι ο παιδίατρος κ. Ηλίας Κωνσταντόπουλος, σε συνεργασία με το Δήμο Σίφνου, προτίθεται να διενεργήσει δωρεάν τις παιδιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται για την εγγραφή των παιδιών στην Α΄ και στην Δ΄ τάξη του Δημοτικού την Τετάρτη 27 Αυγούστου  στο  Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου, σε χώρο που ευγενικά παραχωρείται για το σκοπό αυτό, μετά από προκαθορισμένα ραντεβού.      

Επειδή δε θα υπάρχει η δυνατότητα για τη διενέργεια των εξετάσεων σε άλλο χρόνο εκτός της παραπάνω αναφερόμενης ημερομηνίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τον παιδίατρο κ. Κωνσταντόπουλο στο τηλέφωνο 6947400630 για τον προγραμματισμό των εξετάσεων.  

info box

Για ηλικίες από: 

5-9

Πόλη: 

Κόστος: 

Δωρεάν

Ημερ/νία διεξαγωγής: 

27/08/2014 - 09:00