Συνεχίζονται οι εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό της Χ.Α.Ν.Θ. για το σχολικό έτος 2020 – 2021 με νέο απογευματινό τμήμα και θέσεις και μέσω ΕΣΠΑ!

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας 2,5 έως 4 ετών και προνήπια και νήπια 4 έως 6 ετών.
 
Ωράριο λειτουργίας:
 
Πρωινά τμήματα: 7:00-16:00 (Παιδικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο).
 
Απογευματινά τμήματα: 16:00-21:00 (Παιδικός Σταθμός).
 
 
Στόχος της Χ.Α.Ν.Θ. είναι η σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιδιώκει την κοινωνικοποίηση των παιδιών και την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία με βάση τις αξίες του εθελοντισμού και της προσφοράς στον άνθρωπο.
 
Ο Παιδικός Σταθμός της Χ.Α.Ν.Θ,  φιλοξενεί παιδιά μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ  «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σε πρωινά και απογευματινά τμήματα.  
 
 
*Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα του Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου στην επίσημη ιστοσελίδα  της Χ.Α.Ν.Θ., συμπληρώνοντας την Αίτηση Εγγραφής.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
 
 
Παιδικός Σταθμός & Νηπιαγωγείο Χ.Α.Ν.Θ.
τηλ: 231 600 1000, εσωτ. 0831
Fb: Παιδικός Σταθμός & Νηπιαγωγείο Χ.Α.Ν.Θ.
 
 
Επιμέλεια:Ελένη Βλάχου 
 
 

info box

Τρόποι επικοινωνίας: 

τηλ: 231 600 1000, εσωτ. 0831
e-mail: education2@ymca.gr

Διεύθυνση: 

Παιδικός Σταθμός & Νηπιαγωγείο Χ.Α.Ν.Θ.
Νικολάου Γερμανού 1, 546 21

Πόλη: 

Ημερ/νία διεξαγωγής: 

21/09/2020 - 07:00