Πρόγραμμα του Δήμου Δράμας «Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών κατά την περίοδο των θερινών διακοπών 2013

Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και ειδικότερα στο πλαίσιο των υποστηρικτικών δράσεων κυρίως των εργαζόμενων γονέων με παιδιά, υλοποιεί το πρόγραμμα «Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» κατά τους θερινούς μήνες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών (γεννηθέντα από το 2007 έως το 2001) και περιλαμβάνει δραστηριότητες (παιχνίδι, χορό, ζωγραφική, μουσική, παραμύθι, θεατρικό παιχνίδι, κλπ) στις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου (Κέντρο Νεότητας, σχολεία, γήπεδα κλπ). Η υλοποίηση της δράσης αφορά το διάστημα από 17 Ιουνίου 2013 έως και 6 Σεπτεμβρίου 2013 και με ωράριο  8.00 π.μ. - 14.00μ.μ..

Η δημιουργική απασχόληση θα γίνεται υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής  που θα προσλάβει ο Δήμος και με την συνδρομή εθελοντών και θα παρέχεται στα παιδιά με την καταβολή αντιτίμου.

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν από 27-05-2013 έως και 07/06/2013 στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου (Δημαρχείο, 2ος όροφος, κ. Ζεϊτίδου Μαρία, τηλ. 2521350607 και κ. Μοχωρίδου Ραχήλ τηλ. 2521350695).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση εγγραφής (Διατίθεται στο Δημαρχείο)
  • Υπεύθυνη δήλωση γονέα (Διατίθεται στο Δημαρχείο)
  • Το μηνιαίο αντίτιμο της συμμετοχής (1ο παιδί 30 €, 2ο παιδί 25 €, 3ο παιδί 15 €)

info box

Για ηλικίες από: 

5-9
9-12

Πόλη: 

Κόστος: 

Το μηνιαίο αντίτιμο της συμμετοχής (1ο παιδί 30 €, 2ο παιδί 25 €, 3ο παιδί 15 €)

Ημερ/νία διεξαγωγής: 

17/06/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
18/06/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
19/06/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
20/06/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
21/06/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
22/06/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
23/06/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
24/06/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
25/06/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
26/06/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
27/06/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
28/06/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
29/06/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
30/06/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
01/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
02/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
03/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
04/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
05/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
06/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
07/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
08/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
09/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
10/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
11/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
12/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
13/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
14/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
15/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
16/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
17/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
18/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
19/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
20/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
21/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
22/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
23/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
24/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
25/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
26/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
27/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
28/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
29/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
30/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
31/07/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
01/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
02/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
03/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
04/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
05/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
06/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
07/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
08/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
09/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
10/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
11/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
12/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
13/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
14/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
15/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
16/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
17/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
18/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
19/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
20/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
21/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
22/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
23/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
24/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
25/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
26/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
27/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
28/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
29/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
30/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
31/08/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
01/09/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
02/09/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
03/09/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
04/09/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
05/09/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00
06/09/2013 - από τις 08:00 έως τις 14:00