Θερινή δημιουργική απασχόληση 2015 στην Αγία Παρασκευή

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής στη συνεδρίαση της 26ης-03-2015 ε-νέκρινε τον τρόπο λειτουργίας του Θερινού προγράμματος ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης έτους 2015.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις οικογένειες της πόλης με παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών και έχει στόχο να υποστηρίξει τους γονείς και πα-ράλληλα να προσφέρει στα παιδιά δημιουργική απασχόληση ψυχαγωγία και γνώσεις μέσα από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών υπολογίζεται σε 800, αν όμως οι αιτήσεις είναι αυ-ξημένες, προβλέπεται προσαύξηση των συμμετοχών μέχρι 35%.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις:

-η πρώτη θα διαρκέσει από 15/06/2015 έως και 03/07/2015 με δυνατότητα συμμετοχής 500 παιδιών (στα 1ο, 3ο, 4ο, 7ο και 9ο Δημοτικά)

-η δεύτερη από 06/07/2015 έως και 24/07/2015 με δυνατότητα συμμετοχής 300 παιδιών ( στα 1ο, 3ο και 7ο Δημοτικά και σε περίπτωση επέκτασης και στο 9ο).

Οι ώρες λειτουργίας του προγράμματος θα είναι 07.00-16.00 και η υποχρεωτική παρου¬σία των παιδιών θα είναι 09.00-14.00. Τα παιδιά θα παραδίδονται και θα πα-ραλαμβάνονται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

Προκειμένου να υποστηριχτούν οι οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες ορίστηκαν δύο κατηγορίες:

Α΄ Οικογένειες με μηδενική οικονομική συμμετοχή:

-με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-18.000€.

-με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-24.000€.

-με τρία παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-30.000€.

Β΄ Όλες οι υπόλοιπες οικογένειες με συμμετοχή 50€ ανά παιδί.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις οικογένειες της Α' κατηγορίας και εφόσον υπάρξει η δυνατότητα θα γίνουν δεκτά και τα παιδιά που οι οικογένειές τους ανήκουν στη Β' κατηγορία.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν προς το Τμήμα Παιδείας από 11 έως και 22 Μαΐου 2015. Οι οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε μία μόνο περίοδο. Στις αιτήσεις θα δηλωθεί η προτίμηση του σχολείου (εκπαιδευτικό κέντρο) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

info box

Για ηλικίες από: 

5-9
9-12

Πόλη: 

Ημερ/νία διεξαγωγής: 

15/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
16/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
17/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
18/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
19/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
20/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
21/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
22/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
23/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
24/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
25/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
26/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
27/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
28/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
29/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
30/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
01/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
02/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
03/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
04/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
05/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
06/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
07/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
08/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
09/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
10/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
11/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
12/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
13/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
14/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
15/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
16/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
17/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
18/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
19/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
20/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
21/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
22/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
23/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
24/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00