Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. συνεχίζει φέτος το πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης και το φθινόπωρο!

Ο τρίτος κύκλος του προγράμματός, ξεκινά στις 2 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου.