Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης

Μια διαπολιτισμική πρόταση για ελληνόφωνα και γερμανόφωνα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018, κατά τις ώρες 14:00 - 17:00, στο Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης.

Οι συμμετέχοντες θα κατασκευάσουν πρωτότυπες πασχαλιάτικες χειροτεχνίες με την καθοδήγηση εκπαιδευτών και θα υλοποιήσουν ενδιαφέροντα πειράματα με αντικείμενο το αυγό. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης δεν θα βρίσκεται η εξάσκηση γλωσσικών δεξιοτήτων, αλλά η κοινή δραστηριότητα.

Οι συνοδοί των παιδιών μπορούν να επισκεφτούν το "πασχαλινό καφέ".