εργαστήρια στην Αθήνα

ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΙΝΤΟ Με την Νηπιαγωγό – Μουσικό Ειρήνη Τζούμα
 
Το πρότυπο πρόγραμμα μουσικής προπαιδείας της Ειρήνης Τζούμα "Σίντο το Πάντα" είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά από 2 ετών (συνοδεύονται από τους γονείς τους). Οι μικροί  φίλοι του Hello kids  μέσα από το τραγούδι, τα κρουστά οργανάκια του Orff , τα μουσικοκινητικά παιχνίδια και τις εικαστικές δράσεις γνωρίζουν με τον πιο βιωματικό τρόπο τον κόσμο της μουσικής, μέσα σε ένα συναισθηματικά ασφαλές περιβάλλον, αφού δεν χρειάζεται να αποχωριστούν τον ενήλικα συνοδό τους.