Καλοκαίρι στο αγρόκτημα 2024

Το "Καλοκαίρι στο αγρόκτημα" είναι ένα εκπαιδευτικό – ψυχαγωγικό, έντονα βιωματικό, πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο καταπράσινο αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Στόχος μας είναι να προσφέρει στα παιδιά μέρες ξένοιαστες με παιχνίδια και εμπειρίες συνεργασίας, εξερευνήσεων, πειραματισμών, ανακαλύψεων και προσέγγισης της γης και της παραγωγής της, καθώς και του ζωικού πλούτου του αγροκτήματος.

Οι παγκόσμιες επιταγές για το περιβάλλον, όπως οι αειφόρες καλλιεργητικές πρακτικές, ανακύκλωση υλικών, κυκλική οικονομία, η ανάγκη για μείωση της σπατάλης των τροφίμων και οι βιώσιμες πηγές ενέργειας, αποτυπώνονται σε βιωματικές δραστηριότητες με κηπουρικές εργασίες, εργαστήρια μαγειρικής, παρατήρηση και φροντίδες των ζώων, πειράματα, μικρές οικιστικές κατασκευές, οργάνωση νεανικών επιχειρήσεων, κ.ά. Δημιουργούμε λοιπόν τα ερεθίσματα ώστε να οδηγηθούν τα παιδιά σε σημαντικές αξίες, διατροφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές. Ποτέ δεν λείπουν δραστηριότητες παιχνιδιού, αθλητισμού και εικαστικών.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε τρεις περιόδους:
Α' Περίοδος: 17/06-29/06-εργάσιμο το Σάββατο 29/06, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος

Β' Περίοδος: 01/07-12/07

Γ' Περίοδος: 26/08-06/09/24

Οι ομάδες των παιδιών, οργανωμένες σε τρία ηλικιακά επίπεδα, εφαρμόζουν καθημερινά, σε υπαίθριους σκιερούς χώρους, ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό - ψυχαγωγικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο για την κάθε ηλικία. Τα μεγάλα παιδιά έχουν την ευκαιρία και για καθημερινή προφορική εξάσκηση στην αγγλική γλώσσα.

Δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες εδώ
 

Kόστος: Από 450€.

Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Μαρίνου Αντύπα 12,
Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 492 700


Επιμέλεια: Ελένη Βλάχου

info box

Τρόποι επικοινωνίας: 

τηλ. 2310 492 700

Διεύθυνση: 

Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Μαρίνου Αντύπα 12

Πόλη: 

Κόστος: 

Kόστος: Από 450€

Ημερ/νία διεξαγωγής: 

17/06/2024 - 09:00
18/06/2024 - 09:00
19/06/2024 - 09:00
20/06/2024 - 09:00
21/06/2024 - 09:00
24/06/2024 - 09:00
25/06/2024 - 09:00
26/06/2024 - 09:00
27/06/2024 - 09:00
28/06/2024 - 09:00
01/07/2024 - 09:00
02/07/2024 - 09:00
03/07/2024 - 09:00
04/07/2024 - 09:00
05/07/2024 - 09:00
08/07/2024 - 09:00
09/07/2024 - 09:00
10/07/2024 - 09:00
11/07/2024 - 09:00
12/07/2024 - 09:00
15/07/2024 - 09:00
16/07/2024 - 09:00
17/07/2024 - 09:00
18/07/2024 - 09:00
19/07/2024 - 09:00
22/07/2024 - 09:00
23/07/2024 - 09:00
24/07/2024 - 09:00
25/07/2024 - 09:00
26/07/2024 - 09:00
29/07/2024 - 09:00
30/07/2024 - 09:00
31/07/2024 - 09:00
01/08/2024 - 09:00
02/08/2024 - 09:00
05/08/2024 - 09:00
06/08/2024 - 09:00