Γίνε μικρός συντηρητής με σύγχρονα εργαλεία στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα, διοργανώνει ένα εργαστήριο συντήρησης για παιδιά από 8 ως 12 ετών, στο πλαίσιο της ενότητας εργασίας 3 (ΠΕ3): "Ανάπτυξη Εφαρμογών" με στόχο την εξοικείωση τους με τα νέα εργαλεία συντήρησης, την επαφή τους με τον χώρο αποθήκευσης και φύλαξης έργων τέχνης και τη γνωριμία με τις τεχνολογίες 3D απεικονίσεων και σκαναρίσματος.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών" με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ)" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης "Υδατοκαλλιέργειες" - "Βιομηχανικά υλικά" - "Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό".

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, κατά τις ώρες 14:30-18:00.

Είσοδος ελεύθερη.

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Πληροφορίες & κρατήσεις θέσεων στο τηλ.: 2310 991 614 (Δευτέρα με Παρασκευή 9:00-16:00).

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.
Αγίου Δημητρίου 159
Θεσσαλονίκη
τηλ.2310 247 111

Επιμέλεια: Ελένη Βλάχου

info box

Τρόποι επικοινωνίας: 

τηλ.2310 247 111

Διεύθυνση: 

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.
Αγίου Δημητρίου 159

Πόλη: 

Κόστος: 

Είσοδος ελεύθερη

Ημερ/νία διεξαγωγής: 

05/11/2022 - 14:30