Θερινή Δημιουργική Απασχόληση στον δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος 2015

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος διοργανώνει Θερινό Πρόγραμμα «Ημερήσιας Αθλητικής και Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών» από 23 Ιουνίου έως και 10 Ιουλίου 2015, από τις 7.00-16.00 σε δύο Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας.

Η ενασχόληση των παιδιών θα ποικίλλει καθημερινά με ζωγραφική, επίσκεψη στη θάλασσα, κατασκευές, μουσικοκινητική αγωγή και άλλες εκδηλώσεις.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επισυνάπτεται η Δήλωση Συμμετοχής-Στοιχεία Παιδιού, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

info box

Για ηλικίες από: 

5-9
9-12

Πόλη: 

Ημερ/νία διεξαγωγής: 

23/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
24/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
25/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
26/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
27/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
28/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
29/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
30/06/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
01/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
02/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
03/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
04/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
05/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
06/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
07/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
08/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
09/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00
10/07/2015 - από τις 07:00 έως τις 16:00