Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Κεφαλλονιά, Καλοκαίρι 2013

Πλούσιο το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι στη Κεφαλονιά. Διαβάστε αναλυτικά τα βήματα πολιτισμού στο πρόγραμμα της ΚΕΔΗΚΕ του Δήμου Κεφαλονιάς.

info box

Για ηλικίες από: 

3-5
5-9
9-12
12+

Διεύθυνση: 

Η κάθε μια εκδήλωση έχει διαφορετική είσοδο

Πόλη: 

Κόστος: 

Η κάθε μια εκδήλωση έχει διαφορετική είσοδο

Ημερ/νία διεξαγωγής: 

19/07/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
20/07/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
21/07/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
22/07/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
23/07/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
24/07/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
25/07/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
26/07/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
27/07/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
28/07/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
29/07/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
30/07/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
31/07/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
01/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
02/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
03/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
04/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
05/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
06/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
07/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
08/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
09/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
10/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
11/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
12/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
13/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
14/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
15/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
16/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
17/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
18/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
19/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
20/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
21/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
22/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
23/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
24/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
25/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
26/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
27/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
28/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
29/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
30/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
31/08/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
01/09/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
02/09/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
03/09/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
04/09/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
05/09/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
06/09/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
07/09/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00
08/09/2013 - από τις 09:00 έως τις 23:00