Πρόγραμμα μουσικής αγωγής για παιδιά στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας ΔΩΡΕΑΝ

Πρόγραμμα μουσικής αγωγής για παιδιά Α΄ και Β΄ Δημοτικού Σχολείου «Ο κρυμμένος θησαυρός της μουσικής» από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μουσικής Αγωγής για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας (Α΄ - Β΄ Δημοτικού Σχολείου, 6 έως 8 ετών).

Το πρόγραμμα θα είναι τετράμηνης διάρκειας και θα έχει τίτλο: «Ο κρυμμένος θησαυρός της μουσικής». Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 και για το τετράμηνο 7 Οκτωβρίου – 7 Φεβρουαρίου θα διδάξει η φοιτήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Βαλεντίνη Τουμπάρη, στο πλαίσιο της πρακτικής της άσκησης. Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος έχει η κ. Ζωή Διονυσίου, Επίκουρος Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στόχος του προγράμματος είναι η διδασκαλία της μουσικής με δημιουργικό και παιχνιώδη τρόπο.

Που: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη (Αγγλικοί Στρατώνες, Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα) 26610 38583

    Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Παιδικό Τμήμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας (Παλαιό Φρούριο), μία ημέρα την εβδομάδα για κάθε ομάδα παιδιών με το εξής προτεινόμενο πρόγραμμα:

Δευτέρα 3.00-4.00 μαθητές Α΄ Δημοτικού Σχολείου

Δευτέρα 4.00-5.00 μαθητές Α΄ Δημοτικού Σχολείου

Δευτέρα 5.00-6.00 μαθητές Β΄ Δημοτικού Σχολείου

Πέμπτη 3.00-4.00 μαθητές Β΄ Δημοτικού Σχολείου

Πέμπτη 4.00-5.00 μαθητές Β΄ Δημοτικού Σχολείου

Πέμπτη 5.00-6.00 μαθητές Α΄ Δημοτικού Σχολείου

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, τηλ. 26610 38583, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις εγγραφές.    

info box

Για ηλικίες από: 

5-9
9-12

Πόλη: 

Κόστος: 

Δωρεάν

Ημερ/νία διεξαγωγής: 

02/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
03/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
04/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
05/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
06/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
07/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
08/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
09/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
10/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
11/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
12/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
13/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
14/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
15/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
16/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
17/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
18/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
19/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
20/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
21/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
22/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
23/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
24/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
25/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
26/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
27/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
28/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
29/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
30/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
31/10/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
01/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
02/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
03/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
04/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
05/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
06/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
07/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
08/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
09/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
10/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
11/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
12/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
13/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
14/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
15/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
16/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
17/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
18/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
19/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
20/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
21/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
22/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
23/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
24/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
25/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
26/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
27/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
28/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
29/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
30/11/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
01/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
02/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
03/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
04/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
05/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
06/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
07/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
08/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
09/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
10/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
11/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
12/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
13/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
14/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
15/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
16/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
17/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
18/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
19/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
20/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
21/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
22/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
23/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
24/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
25/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
26/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
27/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
28/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
29/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
30/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
31/12/2013 - από τις 15:00 έως τις 17:00
01/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
02/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
03/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
04/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
05/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
06/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
07/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
08/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
09/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
10/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
11/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
12/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
13/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
14/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
15/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
16/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
17/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
18/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
19/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
20/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
21/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
22/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
23/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
24/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
25/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
26/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
27/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
28/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
29/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
30/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
31/01/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
01/02/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
02/02/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
03/02/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
04/02/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
05/02/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
06/02/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00
07/02/2014 - από τις 15:00 έως τις 17:00