Δωρεάν Μορφωτικό παιδικό εργαστήρι: "ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ"

Κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, την ίδια ώρα, 11:30-13:30, το Μουσείο Ηρακλειδών προσκαλεί τους μικρούς του φίλους (και αν το επιθυμούν μαζί με τους γονείς τους), για ένα ταξίδι στον κόσμο των Μαθηματικών, με όχημα την Τέχνη.Το πρόγραμμα «Κυριακή με Τέχνη και Μαθηματικά» διατίθεται δωρεάν, διαρκεί περίπου δύο ώρες και περιλαμβάνει:

  • Ξενάγηση – διάλογο με τα παιδιά (και όσους από τους γονείς επιθυμούν να τα συνοδεύουν) στην έκθεση του μουσείου.
  • Ανάπτυξη ειδικών θεματικών ενοτήτων δραστηριοτήτων Μαθηματικών του Δημοτικού σχολείου στο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον της Τέχνης.


Οι ενότητες έχουν διαφορετικό θέμα κάθε μήνα και απευθύνονται σε διαφορετικές ηλιακές ομάδες παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.


26/5/2013
Ενότητα: “Ομοιότητα - Λόγοι και Αναλογίες" Στόχος  της  ενότητας  αυτής  είναι  η  ανάδειξη  μέσα  από  έργα  ζωγραφικής,  γλυπτικής  και αρχιτεκτονικής, της θεμελιώδους έννοιας του λόγου στη μαθηματική της διάσταση, καθώς και της  αναλογίας. Ο  λόγος  δυο γεωμετρικών  μεγεθών προσδιορίζει πόσες φορές  μεγαλύτερο ή μικρότερο είναι ένα μέγεθος από κάποιο άλλο ομοειδές του. Η παρουσία σταθερού λόγου  μεταξύ  κάποιων  μερών  ενός  σχήματος,  είναι  αυτή  που  αναδεικνύει  την  έννοια  της αναλογίας,  προσδιορίζει  την  μεγέθυνση  ή  τη  σμίκρυνση  ενός  σχήματος  και  οδηγεί  στη γενικότερη έννοια της ομοιότητας των σχημάτων.
Τάξεις: Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού
Τηλεφωνική επικοινωνία απαραίτητη για την
κράτηση θέσης και για την επιβεβαίωση του
προγράμματοςΤο πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να αναδείξουν λανθάνουσες δεξιότητες μάθησης, μέσα από την αλληλεπίδραση Τέχνης και Μαθηματικών καθόσον σύμφωνα με διδακτικές έρευνες, το περιβάλλον της Τέχνης, αξιοποιούμενο κατάλληλα και σε περιβάλλον ομαδοσυνεργατικότητας, «απελευθερώνει δυνάμεις και πρωτοβουλίες γνωστικής αυτενέργειας και ανάπτυξης της λογικομαθηματικής σκέψης».


Αλλά και σε όσους από τους γονείς έχουν χρόνο και διάθεση δίνει την ευκαιρία, να γίνουν μαθητές μαζί με τα παιδιά τους και να εκπαιδευθούν στο πώς θα μπορούσαν να ασχοληθούν δημιουργικά μαζί τους. Να διαπιστώσουν ότι η κατανόηση των Μαθηματικών από τα παιδιά δεν αποτελεί βραχνά αλλά είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να συνεχιστεί στο σπίτι.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Κα Ελένη Μ. Νομικού (Δευτ. - Παρ. 09:00-13:00) τηλ.: 210 34 61 981 (εσωτ. 201), κιν.: 6947 277 697 email: enomikou@herakleidon-art.gr


info box

Για ηλικίες από: 

9-12
12+

Κόστος: 

Το πρόγραμμα «Κυριακή με Τέχνη και Μαθηματικά» διατίθεται δωρεάν.

Ημερ/νία διεξαγωγής: 

26/05/2013 - από τις 11:30 έως τις 13:30