Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα νέα από τους χαρακτήρες μας

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα νέα από τους χαρακτήρες μας

Ναι πολύ θα το ήθελα
40% (2 ψήφοι)
Γιατί όχι αν μέσα από αυτό μαθαίνουν πράγματα τα παιδιά μου
60% (3 ψήφοι)
Όχι δεν με ενδιαφέρει
0% (0 ψήφοι)
Total votes: 5