Καλη σας μέρα με χαμόγελο :)

Δεν έχεις χάσει το χαμόγελο σου.Είναι ακριβώς κάτω από τη μύτη σου. Απλά μάλλον το έχεις ξεχάσει !!!