Πρεμιέρα «Του φεγγαριού η τράτα στων αστεριών τη στράτα»