10/12/2011 στην πλατεία Αγίου Σωτήρα στην περιοχή Κοκκινιά